Doanh nghiệp mới thành lập kế toán cần phải làm gì?

Nghiệp vụ kế toán cần làm đối với doanh nghiệp mới thành lập:

 1. Đăng ký dấu và chữ ký
 2. Đăng ký nộp thuế qua mạng (token key)
 3. Đăng ký mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp
 4. Nộp tờ khai thuế môn bài  nộp thuế môn bài
 5. Hợp thức hóa chi phí thuê văn phòng
 6. Đăng ký phương pháp tính thuế VAT
 7. Làm thủ tục đặt in hóa đơn
 8. Xử lý các vấn đề thuế ban đầu:

Bap gồm:

 • Thuế môn bài;
 • Xác định hình thức kê khai thuế;
 • Đặt in hóa đơn;
 • Lên quy trình kế toán;
 • Mở tài khoản ngân hàng;
 • Thuê địa điểm, hợp thức hóa địa điểm thuê để tính chi phí;
 • Phát sinh hóa đơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *