Các bước lập báo cáo tài chính cơ bản

Bước 1: Sắp xếp chứng từ kế toán

Bước 2: Hạch toán và phân bổ chi tiết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Bước 3: Kiểm tra, đối chiếu số liệu với các hồ sơ khác

Bước 4: Cân đối các bút toán tổng hợp và kết chuyển

Bước 5: Lập báo cáo tài chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *